Bærekraft og samfunnsansvar

Spire på et berg med mose

Pensjonskassen er, i likhet med alle andre foretak, en aktør som har innvirkning på samfunn og klima. Kontorlokalene trenger strøm, papir benyttes i ulike utsendelser til våre medlemmer, i blant reiser vi for å delta på fagseminarer. Likevel er det ikke våre egne aktiviteter som har størst innvirkning på klima og samfunn. Vårt største fotavtrykk […]

Tiltak i forbindelse med Koronaviruset

Eldre dame sitter i sofaen og tenker og ser bekymret ut

Pensjonskassen har innført følgende risikoreduserende tiltak: Vi oppfordrer våre medlemmer til å kontakte oss pr. telefon eller e-post. Hvis ansatte skulle bli satt i karantene eller det skulle oppstå smittetilfeller, er det igangsatt tiltak for å sikre at pensjonsutbetalingene går som normalt. Pensjonskassen følger rådene fra helsemyndighetene.

Viktig informasjon om sammenstillingsoppgaven for 2021

Eldre ektepar på strand hvor bestefar har barnebarnet på skuldrene

DKP byttet utbetalingsløsning fra 01.10.21. Som følge av dette vil pensjonsmottakerne motta to sammenstillingsoppgaver (tidl. kalt lønns- og trekkoppgaver). Den ene sammenstillingsoppgaven gir oversikt over pensjon og skatt i tidsrommet 01.01.21 – 30.09.21, den andre gir oversikt i tidsrommet 01.10.21 – 31.12.21. Skatteetaten har mottatt nødvendig informasjon fra begge utbetalingsløsningene.