Pensjon

Etterlattepensjon

Ektefellepensjon og barnepensjon inngår i fellesbetegnelsen etterlattepensjon. Ektefeller, registrerte partnere eller barn kan ha rett til etterlattepensjon når en som er medlem i DKP dør. Man kan da også ha rett på etterlattepensjon fra NAV. 

Merk at samboere som ikke er registrerte partnere ikke har rett på etterlattepensjon.

Søknadskjemaet til etterlattepensjon må skrives ut, skjemaet finner du ved å trykke på knappen nedenfor.

Ung mann med 4 dagers skjegg sitter i sofaen og leser en bok for sønnen

Etterlattepensjon

Etterlattepensjon er en samlebetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon.

Søknadsskjema for etterlattepensjon finner du her →
Skjemaet må skrives ut.

Ektefellepensjon

Hvilken form for ektefellepensjon gjenlevende har krav på, avhenger av når avdøde ble medlem i pensjonsordningen, samt alderen til den gjenlevende. Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon.

Hvis gjenlevende er født etter 30.06.1950, skal ektefellepensjonen utbetales med 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag, uavhengig av den etterlattes egen inntekt og eventuell pensjon fra folketrygden.

Enker og enkemenn etter medlemmer som ble innmeldt i offentlig pensjonsordning første gang etter 01.10.1976, har rett til denne type ektefellepensjon hvis de er født før 30.06.1950. Full årlig ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen reduseres i forhold til gjenlevendes inntekt og/eller egen alders-/uførepensjon fra offentlig sektor og samordnes med eventuell pensjon fra folketrygden.

Unntak fra regelen om inntektsprøving gjelder for etterlatte etter medlemmer som ble innmeldt i pensjonsordningen før 01.10.1976. Avdødt kvinnelig medlem må ha hatt medlemstid etter 01.01.1994. Ekteskapet må være inngått før 01.01.2010. Det skal foretas samordning med eventuell pensjon fra folketrygden.

Ektefellepensjon ytes ikke når avdøde dør innen et år etter ansettelsen eller inngått ekteskap. Dette gjelder hvis dødsfallet skyldes en sykdom som den ansatte led av ved tidspunktet for ansettelse eller vigsel, og som det må antas at minst en av ektefellene kjente til.

Hvis avdødes tjenestetid er under 30 år, blir ektefellepensjonen redusert til så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår.

Ektefellepensjonen opphører hvis den etterlatte gifter seg eller blir registrert partner. Hvis det nye ekteskapet/partnerskapet oppløses, vil den etterlatte igjen ha rett på ektefellepensjon.

Fraskilt ektefelle/registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon. Eventuell deling mellom gjenlevende og fraskilt ektefelle beskrives i ekteskapsloven.

Barnepensjon

Når et medlem i DKP dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon. Barnepensjon utbetales fra og med den måneden medlemmet dør, til utløpet av den måneden barnet fyller 20 år. Full årlig barnepensjon utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget til det avdøde medlemmet.

Etterlattepensjon etter utmeldte medlemmer

Ektefeller, registrerte partnere eller barn kan ha rett til etterlattepensjon når en som har vært medlem i DKP dør, hvis den avdøde har hatt minst 3 års medlemskap i DKP og/eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger.

Etterlatte kan også ha rett på etterlattepensjon fra NAV. 

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!