Om DKP

Drammen kommunale pensjonskasses (DKP) forretningsidé er å være det beste alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Drammen kommune, samt foretak tilknyttet kommunens virksomhet.

Gruppe mennesker på seks med forskjellig etnisitet

Formålet med DKP

Drammen kommunale pensjonskasses (DKP) forretningsidé er å være det beste alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Drammen kommune, samt foretak tilknyttet kommunens virksomhet.

DKP har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Målet er å sikre finansieringen av pensjonsutbetalingene på en slik måte at arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordningen på lang sikt blir lavest mulig. Dette søkes oppnådd gjennom god kapitalforvaltning og effektiv drift. I tillegg legger pensjonskassen vekt på god service til medlemmene, særlig gjennom informasjon generelt, men også ved individuelle henvendelser.

DKP ble etablert i 1911, og er i kontinuerlig utvikling der vi tar i bruk tilgjengelig ny teknologi og prosesser.

Pensjonskassen er en egen juridisk enhet med 7 faste ansatte og et eget styre. Styret er pensjonskassens øverste organ.

 • Trond Julin (leder), oppnevnt av kommunestyret
 • Margrethe Smith (nestleder), oppnevnt av kommunestyret
 • Roar Paulsen, oppnevnt av kommunestyret
 • Laila Evensen, oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene
 • Stig Neteland, oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene
 1. Drammen kommune
  • Drammen Eiendom KF
  • Drammensbadet KF
 2. Drammen Fjernvarme AS
 3. Drammen Kino AS
 4. Glitrevannverket IKS
 5. Drammensregionens Brannvesen IKS
 6. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
 7. Sør-Øst 110 IKS
 8. Drammensregionens interkommunale havnevesen IKS
 9. Drammen kirkelige Fellesråd
 10. Drammen kommunale pensjonskasse

Pensjonskassens vedtekter

DKP ble vedtatt opprettet 1. januar 1911 av bystyret i Drammen kommune. Pensjonskassen skal forvalte kommunens pensjonsordning for kommunens ansatte og pensjonister og andre pensjonsberettigede.

Pensjonskassen vedtekter finner du her →

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!