Om DKP

Drammen kommunale pensjonskasses (DKP) forretningsidé er å være det beste alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Drammen kommune, samt foretak tilknyttet kommunens virksomhet.

Gruppe mennesker på seks med forskjellig etnisitet

Formålet med DKP

Drammen kommunale pensjonskasses (DKP) forretningsidé er å være det beste alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Drammen kommune, samt foretak tilknyttet kommunens virksomhet.

DKP har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Målet er å sikre finansieringen av pensjonsutbetalingene på en slik måte at arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordningen på lang sikt blir lavest mulig. Dette søkes oppnådd gjennom god kapitalforvaltning og effektiv drift. I tillegg legger pensjonskassen vekt på god service til medlemmene, særlig gjennom informasjon generelt, men også ved individuelle henvendelser.

DKP ble etablert i 1911, og er i kontinuerlig utvikling der vi tar i bruk tilgjengelig ny teknologi og prosesser.

Pensjonskassen er en egen juridisk enhet med 7 faste ansatte og et eget styre. Styret er pensjonskassens øverste organ.

 • Trond Julin (leder), oppnevnt av kommunestyret
 • Margrethe Smith (nestleder), oppnevnt av kommunestyret
 • Roar Paulsen, oppnevnt av kommunestyret
 • Laila Evensen, oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene
 • Stig Neteland, oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene
 1. Drammen kommune
  • Drammen Eiendom KF
  • Drammensbadet KF
 2. Drammen Fjernvarme AS
 3. Glitrevannverket IKS
 4. Drammensregionens Brannvesen IKS
 5. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
 6. Sør-Øst 110 IKS
 7. Drammen Havn AS
 8. Drammen kirkelige Fellesråd
 9. Drammen kommunale pensjonskasse

Pensjonskassens vedtekter

DKP ble vedtatt opprettet 1. januar 1911 av bystyret i Drammen kommune. Pensjonskassen skal forvalte kommunens pensjonsordning for kommunens ansatte og pensjonister og andre pensjonsberettigede.

Pensjonskassen vedtekter finner du her →

Forvaltning

Kapitalforvaltningsstrategi og ESG (Environmental, Social, Governance)

Retningslinjer for investeringsvirksomheten beskriver hvordan DKP skal plassere og forvalte sine midler. Disse retningslinjene er nedfelt i kapitalforvaltningsstrategien som er fastsatt av styret. Offentlig regelverk for pensjonskasser vil alltid gjelde for kapitalforvaltningen i DKP. Retningslinjene for investeringsvirksomheten er supplerende til det offentlige regelverk, og ligger innenfor dette.

Strategi for ESG (17.02.2022)

Retningslinjer for kapitalforvalting (07.12.2023)

Retningslinjer for ESG (17.02.2022)

Investeringstrategi DKP (07.12.2023)

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!