Pensjon

Som medlem av Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) kan du søke pensjon når du har nådd stillingens aldersgrense eller hvis du blir midlertidig eller varig arbeidsufør.

Gjenlevende ektefelle, registrert partner og barn kan søke etterlattepensjon. I tillegg har du som ansatt rett til å søke AFP.

Søknadsskjemaene er digitale og fylles ut på Min side →

Søknadsskjema for etterlattepensjon finner du her →
Skjemaet må skrives ut.

Eldre mann sitter på gulvet lent opp mot en sofa med ei lita jente på fanget og hennes tigerbamse

Alderspensjon

Som medlem har du rett til alderspensjon fra oss i tillegg til pensjon fra folketrygden.

Avtalefestet pensjon

AFP er en pensjon som er forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Uførepensjon

Uførepensjon er aktuelt hvis du på grunn av sykdom eller skade ikke er i stand til å opprettholde hele eller deler av stillingen din.

Etterlattepensjon

Ved dødsfall vil etterlatte kunne ha rett til ektefellepensjon og/eller barnepensjon.

Ofte stilte spørsmål

Besøk Skatteetaten på skatteetaten.no eller ring 800 80 000 for å få endret skattekortet ditt. DKP henter inn nye og endrede skattekort hver måned automatisk, så du trenger ikke å sende det til oss.

Du kan endre konto for utbetaling ved å logge inn på Mine sider på DKP eller melde inn skriftlig beskjed om dette til pensjonskassen.

Du må søke om alderspensjon fra NAV. AFP blir dermed automatisk omregnet til alderspensjon hos pensjonskassen.

Logg deg inn på NAV for å beregne AFP, eller kontakt NAV Pensjon. Du kan også kontakte pensjonskassen for hjelp.


Du må sende inn søknad til pensjonskassen 3 måneder før lønnen opphører.

 

Ja. Medlemskapet ditt inkluderer også perioder hvor du har utbetalt uførepensjon.

Det er lønn du får utbetalt fra arbeidsgiver hvis du jobber ved siden av full pensjon. Du kan ikke jobbe på pensjonistlønn hvis du har folketrygdberegnet AFP. Pensjonistlønn er en fast timesats. Pensjonen vil ikke bli redusert som følge av at du mottar pensjonistlønn.

Uførepensjon utbetales frem til pensjonsalder, og erstattes deretter av alderspensjon. Du vil vanligvis få uførepensjon fra DKP så lenge du får uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV. Hvis du ikke mottar noe fra NAV, finner du bestemmelsen om hvor lenge du får utbetalt pensjon fra DKP i vedtaksbrevet fra oss.

Gi beskjed til pensjonskassen hvis du

  • mottar 100 prosent AFP og får annen inntekt i tillegg, eller
  • mottar delvis AFP og har inntekter fra deltidsarbeid som har endret seg siden du sist oppga forventet årsinntekt

Du må melde inn din forventede årsinntekt til pensjonskassen hvis du har uførepensjon og begynner å jobbe.

Inntekten kan meldes via medlemsportalen.

Pensjon utbetales den 12. hver måned. Når den 12. faller på helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste arbeidsdag før den 12.

Nyttige lenker

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!