Personvern og cookies

Personvernerklæring fra Drammen kommunale pensjonskasse

DKP tar personvern på alvor. Som behandlingsansvarlig er pensjonskassen ansvarlig for å behandle personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og denne personvernerklæringen.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har.

 

Hvorfor vi bruker personopplysningene dine

Personopplysninger er nødvendige for at pensjonskassen skal kunne forvalte, beregne og utbetale pensjon til deg som er medlem av pensjonskassen. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle forpliktelser som påhviler pensjonskassen etter lovgivningen. I noen tilfeller vil vi også kunne behandle opplysninger knyttet til dine nærmeste familiemedlemmer. Dette er aktuelt i forhold til etterlatteytelser.

 

Hvilke personopplysninger vi har om deg

Vi innhenter personopplysninger fra disse:

Fra arbeidsgiveren din innhenter vi opplysning om navn, personnummer, adresse, lønn, stillingsstørrelse og stillingsbetegnelse. Formålet er gjennomføring av pensjonsavtalen som arbeidsgiveren din har tegnet for deg i DKP.

Fra NAV innhenter vi folketrygdopplysninger, for å beregne tjenestepensjonen din i DKP og for å simulere forventet pensjonsutbetaling, hvis du ber oss om det.

Fra andre pensjonsleverandører innhenter vi opplysninger om pensjonsrettigheter som du har opptjent hos disse, for å medregne total medlemstid i alle offentlige pensjonsordninger.

Fra fastlege, sykehus mv. innhenter vi i noen tilfeller helseopplysninger etter skriftlig samtykke fra deg, for å vurdere søknad om uførepensjon. Vi innhenter samtykke i tråd med personopplysningsloven.

Fra Skatteetaten innhenter vi skatteopplysninger, for å foreta korrekt skattetrekk. Vi innhenter også inntektsopplysninger, for å foreta etteroppgjør.

Fra Folkeregisteret innhenter vi adresseopplysninger. Formålet er ájourhold av kontaktopplysninger.

Pensjonskassen bruker ikke personopplysninger til markedsføring eller profilering.

 

Hvordan vi deler personopplysningene dine

DKP utveksler personopplysninger med andre offentlige tjenestepensjonsordninger som du har medlemskap i. Vi overfører også personopplysninger til NAV. Personopplysningene utveksles for å kunne foreta samordning og refusjon av pensjoner etter samordningsloven og overføringsavtalen.

Pensjonskassen har taushetsplikt om personopplysningene dine. Taushetsplikten innebærer at opplysninger ikke kan utleveres til andre, med mindre du samtykker til det eller lovhjemmel opphever taushetsplikten.

 

Hvor lenge vi lagrer opplysningene dine

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene våre overfor deg som medlem, og for å foreta korrekt pensjonsbehandling.

 

Rettighetene dine

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Retting eller sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at personopplysninger om deg som er feil eller ufullstendige blir rettet, og at opplysninger om deg som pensjonskassen ikke har adgang til å behandle, blir slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

Du har rett til å kreve at pensjonskassen begrenser eller stopper behandling av personopplysningene dine. Vi minner imidlertid om at vi er avhengig av å bruke personopplysningene dine for å kunne oppfylle forpliktelsene våre.

Innsigelsesrett

Du har rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine hvis denne bruken ikke ivaretar dine interesser.

Samtykke

Ved innhenting av sensitive personopplysninger (f.eks. helseopplysninger), vil vi alltid be om samtykke fra deg. Du kan i ettertid trekke tilbake samtykket du har gitt.

 

Sikkerhet

Pensjonskassen beskytter personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endringer og ulovlig sletting. Pensjonskassen foretar ingen avgjørelser som utelukkende baseres på maskinell behandling.

 

Tidsfrister

Krav og forespørsler som gjelder personopplysninger besvares av DKP innen 3 uker.

 

Klagerett

Du har klagerett til Datatilsynet for all vår behandling av personopplysningene dine.

Vi anmoder om at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Datatilsynet kan kontaktes på postkasse@datatilsynet.no eller tlf. 22 39 69 00.

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!