Medlem

Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) er pensjonsordning for Drammen kommunes arbeidstakere og andre foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i.

Ung sykepleier kvinne hjelper eldre dame med å gå på et sykehjem

Pensjonskalkulator

Pensjonskalkulatoren vil gi deg en prognose på hva du får utbetalt i helpensjon eller delvis pensjon.

Her kan du beregne din alderspensjon eller avtalefestede pensjon (AFP). Hva du skal fylle ut, avhenger av:

 • om du har et aktivt medlemskap eller ikke
 • når du er født
 • aldersgrense i stillingen din
 • om du har tatt ut pensjon fra før


Gå til vår pensjonskalkulator her →

Hvem har rett og plikt til å være medlem

Alle ansatte i Drammen kommune og ansatte i de virksomhetene som er tilknyttet DKP. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for innmelding i DKPs pensjonsordning. Tjenestepensjon er en god pensjonsordning som gir deg og dine økonomisk trygghet. Med pensjon i DKP er dere godt ivaretatt.

Som hovedregel skal alle ansatte meldes inn i pensjonsordningen, uansett stillingsprosent.

Er du timelønnet, meldes du inn etterskuddsvis med gjennomsnittlig stillingsstørrelse for hvert kvartal. Lærlinger meldes inn for verdiskapingstiden, og etterinnmeldes i slutten av kvartalet.

Disse skal ikke meldes inn i pensjonsordningen:

 • Sykepleiere, leger og helsesøstre er medlem av Kommunal Landspensjonskasse (KLP).          
 • Lærere som er medlem av Statens pensjonskasse (SPK).
 • Pensjonister engasjert på pensjonistvilkår.
 • Arbeidstakere uten medlemskap i den norske NAV.

Slik blir du medlem

Det er arbeidsgiveren din som er ansvarlig for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når dette er gjort, får du tilsendt et medlemsbrev fra pensjonskassen som bekrefter at du er registrert.

 • Drammen kommune
 • Drammen Eiendom KF
 • Drammen Fjernvarme AS
 • Drammensbadet KF
 • Drammen Kino AS
 • Glitrevannverket IKS
 • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
 • Sør-Øst 110 IKS
 • Drammensregionens brannvesen IKS
 • Drammensregionens interkommunale havnevesen IKS
 • Drammen kirkelige fellesråd
 • Drammen kommunale pensjonskasse

Innbetaling av pensjonspremie

Pensjoner fra DKP finansieres gjennom innbetaling av premie fra både arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgivere og medlemmer betaler en prosentandel av bruttolønnen i premie. Du blir trukket 2 prosent av lønnen din. Arbeidsgiveren din setter av en prosentsats av lønnen din hver måned.

Medlemskap for folkevalgte

Som folkevalgt i Drammen kommune i tillitsverv med fast månedlig godtgjøring, har du tjenestepensjonsordning i DKP. Nedre grense for medlemskap for folkevalgte er 6,6 prosent. Tjenestepensjonsordningen ble endret i 2014, og vilkårene for deg avhenger av når du har hatt opptjening som folkevalgt:

 • Hvis du kun har hatt opptjening som folkevalgt etter januar 2014, meldes du inn i kommunens ordinære pensjonsordning for arbeidstakere.
 • Hvis du kun har hatt opptjening som folkevalgt før januar 2014 gjelder den gamle ordningen.
 • Har du hatt opptjening både før og etter 1. januar 2014 deles opptjeningen din i to, hvor opptjening før 1. januar 2014 følger gammel ordning, mens opptjening etter denne datoen følger ny ordning.

Medlemsfordeler i Storebrand gjennom DKP

Gjennom Pensjonskasseforeningen har vi et samarbeid med Storebrand som gir medlemmer i DKP fordeler innen bank og forsikring, som:

 • fritak for etableringsgebyr ved førstegangsetablering av boliglån
 • mulighet for lang nedbetalingstid på boliglån
 • individuell oppføging med egen kontaktperson
 • totalt 30 % rabatt på skadeforsikring (bolig, hytte, innbo, bil og reise)

Du kan også velge å inngå avtale om rabattert individuell pensjonssparing. Du beholder avtalene du inngår, selv om du bytter arbeidsgiver.

Les mer om rabattert individuell pensjonssparing her →

Les mer om vår svært gode avtale for lån, sparing og rådgivning med Storebrand her →

Spørsmål rundt medlemsfordelene dine rettes til Storebrand, Espen Rosenborg på telefon 994 11 567 eller e-post espen.rosenborg@storebrand.no.

Les mer om Storebrand Fordel her →

Medlem av flere ordninger

Du må gi beskjed når du pensjonerer deg hvis du har vært medlem i en eller flere offentlige pensjonsordninger tidligere. Pensjonen din blir beregnet som om du skulle vært medlem i samme ordning hele tiden, grunnet en avtale mellom Statens Pensjonskasse, KLP og andre kommunale/fylkeskommunale pensjonskasser.

 • Pensjonen din blir beregnet av pensjonsgrunnlaget i den siste ordningen du har vært medlem i.
 • Utbetalingene av pensjon du har tjent opp i alle pensjonsordningene gjøres fra den siste ordningen du har vært medlem i.


Les mer om overføringsavtalen her →

Permisjon uten lønn

Ved permisjon uten lønn i 1 måned eller mer, meldes du ut av pensjonsordningen. Du er likevel risikodekket i inntil 2 år. Det betyr at du er sikret uførepensjon og dine etterlatte er sikret etterlattepensjon som om du ikke var utmeldt. Permisjonstiden blir ikke medregnet som pensjonsgivende medlemstid.

Ved avtalt permisjon uten lønn eller delvis med lønn kan du betale premien selv for et tidsrom av 2 år. I disse tilfellene er det viktig at du selv kontakter DKP innen 2 måneder etter permisjonens varighet og oppgir stillingsbrøk og lønn. Opplysningene må arbeidsgiver sende oss.

Ofte stilte spørsmål

Det er feil i medlemstiden min

Hvis noe ikke stemmer i pensjonsopptjeningen din, for eksempel stillingsprosent eller inn-/utmeldingsdato, melder du dette inn til arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som skal melde ansatte inn og ut.

Hvordan gjør jeg endringer i skattekortet?

Besøk Skatteetaten på skatteetaten.no eller ring 800 80 000 for å få endret skattekortet ditt. DKP henter inn nye og endrede skattekort hver måned automatisk, så du trenger ikke å sende det til oss.

Jeg skal bytte jobb. Hva skjer med pensjonsordningen min?

Arbeidsgivere som har offentlig tjenestepensjon, har en overføringsavtale seg imellom som gjør at du får med deg opptjeningstiden videre. Hvis du skal begynne i en ny jobb i privat sektor, opphører medlemskapet ditt hos oss.

Hva er fortsettelsesforsikring?

Når du meldes ut av tjenestepensjonsordningen har du rett til å tegne en fortsettelsesforsikring. Det er en forsikring med individuell premieberegning. For å kunne tegne en fortsettelsesforsikring må du melde fra til DKP innen 6 måneder etter at du blir utmeldt.

Hvor ser jeg opptjeningstiden min i DKP?

Opptjeningstiden din i DKP du ved å logge deg på Min side →

Hva gjør jeg når jeg har medlemskap i flere offentlige pensjonsordninger?

Hvis du har vært medlem av flere enn én offentlig tjenestepensjonsordning, overføres de opptjente rettighetene dine til den ordningen du er medlem av når du blir pensjonist. Alle utbetalinger skjer altså fra én pensjonsordning/pensjonskasse. Når du søker om pensjon, må du oppgi i skjemaet hvilke offentlige pensjonsordninger du har vært medlem i slik at alle blir medregnet.

Medlemskap i private pensjonskasser eller forsikringsselskaper er ikke omfattet av denne ordningen.

Hvordan blir jeg medlem?

Arbeidsgiver melder deg inn når du blir ansatt.

Nyttige linker

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!