« Back to Glossary Index

Pensjon som utbetales når du når en avtalt alder. Utbetalingen kan komme fra tjenestepensjonsordning, NAV og/eller din egen pensjonssparing.

« Back to Glossary Index