Aktuelt

Hvordan få en god dialog med arbeidsgiver, NAV og legen om uføregrad

Snakk med legen om uføregrad, eldre dame som sitter på legekontoret

Å få riktig uføregrad er viktig for din økonomiske trygghet og livskvalitet. En god dialog med lege, arbeidsgiver og NAV er avgjørende for å sikre en rettferdig og effektiv vurdering. Her er noen tips:

Før du starter:

 • Sett deg inn i prosessen:Les om hvordan uføregrad vurderes på NAVs nettsider. https://www.nav.no/uforetrygd. Vær klar over at for å motta en uføreytelse må du både være medisinsk utredet, og den nedsatte arbeidsevnen din må være varig nedsatt mer enn 50 %. Det gjelder ikke bare på den arbeidsplassen du er tilknyttet, men skal i realiteten gjelde for hele arbeidslivet. Det er ikke nok å være medisinsk utredet. Ofte skorter det på i hvilken grad arbeidsevnen din er testet ut.
 • Forbered deg: Skriv ned symptomer, begrensninger og hvordan de påvirker din arbeidsevne.
 • Samle inn dokumentasjon: Hent ut medisinske rapporter, tester og annen relevant informasjon. NAV vil også vite i hvilken grad arbeidsevnen din er prøvd ut hos din nåværende arbeidsgiver, at det er gjort tilrettelegginger, eller om du kan videre utdanne deg eller kvalifisere deg til et annet yrke dersom det kan øke arbeidsevnen din.

– Altfor mange blir gående for lenge uten at arbeidsevnen blir avklart, forteller Geir Riise, rådgivende lege i Pensjonskassen for fylkene. Og det gjelder å gjøre mest mulig av dette så lenge du har en arbeidsgiver. Arbeidstakere har beskyttelse ett år som sykemeldt, bruk det året på å teste arbeidsevnen. Dersom du mister muligheten til å være tilknyttet en arbeidsplass, så er det vanskeligere å få testet arbeidsevnen din. Da blir gående på arbeidsavklaringspenger, men det er ingen garanti for at du får en uføreytelse.

Dialog med legen:

 • Vær ærlig og åpen: Jo mer informasjon du gir, desto bedre kan legen vurdere din situasjon.
 • Still spørsmål: Ikke vær redd for å spørre om alt du lurer på.
 • Be om dokumentasjon: Dersom du har medisinske rapporter, tester eller annen relevant dokumentasjon som kan støtte din sak, bør du be legen om å inkludere dette i vurderingen av din uføregrad.
 • Be om en grundig vurdering: Sørg for at alle relevante forhold tas i betraktning.
 • Det er legens jobb: å både hjelpe pasienten til å finne gode alternativer til det å bli uføretrygdet og dersom det ikke finnes alternativer skal legen hjelpe deg å få tilgang til rett uføreytelse.

Dialog med arbeidsgiver:

 • Ta kontakt: Snakk med din arbeidsgiver om tilretteleggingsmuligheter. Arbeidsgiver har et stort ansvar for å tilretettelege det de kan!
 • Samarbeid: Diskuter hvordan du kan bruke din gjenværende arbeidsevne i jobben.
 • Vær proaktiv: Forslå løsninger og tiltak som kan hjelpe deg å fortsette i arbeid.

Dialog med NAV:

 • Vær aktiv: Ta kontakt med din NAV-veileder og forklar din situasjon.
 • Gi fullstendig informasjon: Vær ærlig om dine symptomer, begrensninger og forsøk på tilrettelegging.
 • Still krav: Spør om dine rettigheter og muligheter for uføretrygd.
 • Klag dersom du er uenig: Du har rett til å klage på NAVs vedtak.

Husk:

 • Samarbeid er nøkkelen: En god dialog mellom deg, legen, arbeidsgiver og NAV er avgjørende.
 • Vær tålmodig: Prosessen kan ta tid, men det er viktig å ikke gi opp.
 • Du har rettigheter: Sørg for å kjenne dine rettigheter og krav.
 • Kontakt: Kontakt NAV eller en bestill en pensjonsveiledningstime hos oss for å få mer detaljert informasjon om hvordan uføregraden din kan påvirke pensjonen din spesifikt.

 

Faktaboks uførefella:

Dessverre er det slik at hvis du går lenge på midlertidige uføreytelser kan du havne i uførefella, som betyr at tjener bare pensjon ut ifra hvor mye du jobber. For eksempel, dersom du mottar 30 uførepensjon, mister du opptjening i Folketrygden for de 70 prosenten du ikke jobber.

Uføregraden din kan også påvirke tjenestepensjonen din fra xx pensjonskasse. Noen tjenestepensjonsordninger gir økte ytelser for personer med redusert arbeidsevne eller uførhet.

Uansett vil det alltid lønne seg å jobbe mer.

 

Bildetekst: Det er viktig å få frem at det er håp! 7/10 som er på godt drevne arbeidsrettet rehabilitering kommer tilbake i arbeid, enten i den jobben man har eller en tilrettelagt jobb, forteller Geir Riise.

 


Foto: NTB/ Maskot

Kilde: Nav.no, Regjeringen.no

Del

Relaterte saker

Spire på et berg med mose

Bærekraft og samfunnsansvar

Pensjonskassen er, i likhet med alle andre foretak, en aktør som har innvirkning på samfunn og klima. Kontorlokalene trenger strøm, papir benyttes i ulike utsendelser

Les mer
Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!