Aktuelt

Avtale om særaldersgrenser

eldre mann jobber i offentlig sektor

Regjeringen og partene i offentlig sektor har 25. august 2023 inngått en avtale om nye pensjonsregler for ansatte i offentlig sektor som har stillinger med særaldersgrenser og er født i 1963 og senere.

Avtalen tar hensyn til økt levealder og lengre yrkesliv, men ivaretar samtidig muligheten for tidlig uttak av pensjon.

Reglene er ikke formelt vedtatt i Stortinget og det er mange viktige detaljer som ikke er avklart ennå. Regelverket sendes på høring i løpet av 2024.

Hovedtrekkene i avtalen

Medlemmer med full opptjening i pensjonsordningen, 30 år, gis et særalderspåslag på alderspensjonen, på henholdsvis 5,8 prosent for de med 65 års særaldersgrense, 6,5 prosent for de med 63 år og 7,7 prosent for de med 60 år.

85-årsregelen vil gradvis bli faset ut (Denne regelen innebærer at man kan gå av med pensjon inntil tre år før særaldersgrensen hvis summen av alder og opptjeningstid i pensjonsordningen til sammen er 85 år).

Partene skal i neste omgang diskutere hvilke arbeidstakere som skal ha særaldersgrense, og hva disse skal være.

Del

Relaterte saker

Spire på et berg med mose

Bærekraft og samfunnsansvar

Pensjonskassen er, i likhet med alle andre foretak, en aktør som har innvirkning på samfunn og klima. Kontorlokalene trenger strøm, papir benyttes i ulike utsendelser

Les mer
Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!