Aktuelt

Pensjon og arbeidsinntekt

eldre drame med striehatt står i hagen og lukter på lavender

Det store antallet flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge skaper et stort press på kommunene som tar dem imot, og et akutt behov for arbeidskraft.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor gjennomført en forskriftsendring som innebærer at pensjonister som mottar pensjonistlønn, etter særskilt sats i arbeid med flyktninger fra Ukraina, ikke får avkortet offentlig AFP.

Stortinget har vedtatt midlertidige regler for arbeidsinntekt ved siden av pensjon for å møte ekstraordinært behov for ressurser i forbindelse med virusutbrudd (covid-19). Reglene gjelder for alle yrkesgrupper som gjeninntrer i stilling i det offentlige helsevesenet i forbindelse med koronaviruset. Det midlertidige regelverket gjelder for følgende pensjonsytelser både ved hel eller delvis ytelse:

  • Alderspensjon etter 85 års regel
  • Alderspensjon etter særaldersgrense 60/65 år
  • Alderspensjon fra fylte 67 år
  • AFP 62-64 år
  • AFP 65-66 år

Midlertidige regler: Pensjonen skal ikke reduseres for inntekt uansett hvor mye du tjener i perioden. Regelverksendringene gjelder ikke for uførepensjon.

Del

Relaterte saker

Spire på et berg med mose

Bærekraft og samfunnsansvar

Pensjonskassen er, i likhet med alle andre foretak, en aktør som har innvirkning på samfunn og klima. Kontorlokalene trenger strøm, papir benyttes i ulike utsendelser

Les mer
Hender som holder et hjerte med gammelt par

Trygdeoppgjøret for 2023

Årets trygdeoppgjør er klart. Alle som mottar pensjon fra oss får ny pensjon utbetalt i juli med etterbetaling fra mai. Nytt grunnbeløp i folketrygden gjeldende

Les mer
Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!