« Back to Glossary Index

Pensjon som utbetales hvis du blir ufør. Utbetalingen kan komme fra NAV, tjenestepensjonsordningen og/eller uføreforsikring.

« Back to Glossary Index