Endring av fagsystem

Ung dame bak dataskjerm

DKP bytter fagsystem 1. januar 2024. I den forbindelse vil medlemsportalen være utilgjengelig i perioden 20. desember 2023 til 8. januar 2024. I denne perioden vil det ikke være mulig å søke om pensjon via medlemsportalen vår. Du kan kontakte oss på post@dkp.no eller på telefon 32 04 42 00, hvis du har spørsmål om […]

Avtale om særaldersgrenser

eldre mann jobber i offentlig sektor

Regjeringen og partene i offentlig sektor har 25. august 2023 inngått en avtale om nye pensjonsregler for ansatte i offentlig sektor som har stillinger med særaldersgrenser og er født i 1963 og senere. Avtalen tar hensyn til økt levealder og lengre yrkesliv, men ivaretar samtidig muligheten for tidlig uttak av pensjon. Reglene er ikke formelt […]

Trygdeoppgjøret for 2023

Hender som holder et hjerte med gammelt par

Årets trygdeoppgjør er klart. Alle som mottar pensjon fra oss får ny pensjon utbetalt i juli med etterbetaling fra mai. Nytt grunnbeløp i folketrygden gjeldende fra 1. mai er på 118 620 kroner. Dette er en økning på 6,41 prosent – 7 143 kroner opp fra dagens grunnbeløp på 111 477 kroner. Alderspensjoner og særalderspensjoner […]

Pensjon og arbeidsinntekt

eldre drame med striehatt står i hagen og lukter på lavender

Det store antallet flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge skaper et stort press på kommunene som tar dem imot, og et akutt behov for arbeidskraft. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor gjennomført en forskriftsendring som innebærer at pensjonister som mottar pensjonistlønn, etter særskilt sats i arbeid med flyktninger fra Ukraina, ikke får avkortet offentlig AFP. […]

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!