Ny AFP for deg som er født i 1963 er vedtatt

Ny lov om AFP livsvarig. Eldre mann som sitter i fluktstol

Stortinget har den 12.04.2024 vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV. Vedtaket gjelder for medlemmer av Statens pensjonskasse. Det vedtas ingen felles lov for alle med offentlig AFP. Reglene for de som har kommunale og fylkeskommunale tjenestepensjonsordninger og tjenestepensjonsordninger for […]

Pensjonsforliket – enighet om endringer

Pensjonsforliket foto av stortinget i Oslo

Stortinget har vedtatt et pensjonsforlik som fører med seg flere endringer for din pensjon -tidligst fra 2026. Først må endringene vedtas i norsk lov og deretter vil kommuner og fylkeskommuner ta det inn i tariffavtalene. De som jobber i staten har en ordning som er bestemt av loven, mens du som jobber i kommune eller […]

Endring i inntektsregelverket for folketrygdberegnet AFP

Endring i inntektsregelverket for folketrygdberegnet AFP

Denne artikkelen er for deg som er født i 1962 eller tidligere og får utbetalt AFP etter folketrygdens beregningsregler. Du kan ha inntekt ved siden av AFP, men da kan pensjonen bli justert. Pensjonsgraden blir beregnet ut fra den inntekten du oppgir til oss. Dersom det er endring i inntekten er det du selv som […]

Sjekk årsoppgavene fra NAV og Pensjonskassen

Årsoppgave fra NAV og pensjonskassen. Dame som ligger på sofaen og sjekker nettbrettet mens mannen leser avisen.

Sammenstillingsoppgaven fra Pensjonskassen og årsoppgaven fra NAV er sendt ut. Disse viser hva som er utbetalt fra Pensjonskassen og NAV. Det er lurt å sjekke at informasjonen er korrekt opp mot Skattemeldingen som kommer i mars/april hvert år. Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. For å være sikker på at […]

Avtale om særaldersgrenser

eldre mann jobber i offentlig sektor

Regjeringen og partene i offentlig sektor har 25. august 2023 inngått en avtale om nye pensjonsregler for ansatte i offentlig sektor som har stillinger med særaldersgrenser og er født i 1963 og senere. Avtalen tar hensyn til økt levealder og lengre yrkesliv, men ivaretar samtidig muligheten for tidlig uttak av pensjon. Reglene er ikke formelt […]

Pensjon og arbeidsinntekt

eldre drame med striehatt står i hagen og lukter på lavender

Det store antallet flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge skaper et stort press på kommunene som tar dem imot, og et akutt behov for arbeidskraft. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor gjennomført en forskriftsendring som innebærer at pensjonister som mottar pensjonistlønn, etter særskilt sats i arbeid med flyktninger fra Ukraina, ikke får avkortet offentlig AFP. […]

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!