« Back to Glossary Index

Pensjon som utbetales til gjenlevende ektefelle, registrert partner eller barn når et medlem dør.

« Back to Glossary Index