« Back to Glossary Index

Pensjon til barn under 20 år etter avdøde medlem. Utbetalingen kan komme fra NAV, tjenestepensjonsordning og/eller en annen forsikringsavtale.

« Back to Glossary Index