+

PENSJONSKONTO

Ny pensjonskonto gjelder ikke offentlig tjenestepensjon.

Overføringsavtalen sikrer pensjonsopptjeningen din i offentlig sektor ved at den siste offentlige pensjonsordningen du var medlem av, utbetaler samlet pensjon til deg for opptjening i offentlig sektor.

Reglene for pensjonskonto gjelder pensjonsopptjening i privat sektor.TILTAK I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET

Pensjonskassen har innført følgende risikoreduserende tiltak:

 

 • Kontoret holder inntil videre stengt for besøkende

 • Vi oppfordrer våre medlemmer til å kontakte oss pr. telefon eller e-post.

 • Begrenset eksponering mot større forsamlinger (møter, reiser, osv.)

 • Bruk av hjemmekontor så langt det lar seg gjøre
   

Dersom ansatte skulle bli satt i karantene eller det skulle oppstå smittetilfeller, er det igangsatt tiltak for å sikre at pensjonsutbetalingene går som normalt. Pensjonskassen følger rådene fra helsemyndighetene.


 

PENSJON OG ARBEIDSINNTEKT


Stortinget har vedtatt midlertidige regler for arbeidsinntekt ved siden av pensjon for å møte ekstraordinært behov for ressurser i forbindelse med virusutbrudd (covid-19) i perioden 17. mars 2020 - 30. juni 2021. Reglene gjelder for alle yrkesgrupper som gjeninntrer i stilling i det offentlige helsevesenet i forbindelse med koronaviruset. Det midlertidige regelverket gjelder for følgende pensjonsytelser både ved hel eller delvis ytelse:
 

 • Alderspensjon etter 85 års regel

 • Alderspensjon etter særaldersgrense 60/65 år

 • Alderspensjon fra fylte 67 år

 • AFP 62-64 år

 • AFP 65-66 år
   

Midlertidige regler: Pensjonen skal ikke reduseres for inntekt uansett hvor mye du tjener i perioden. Regelverksendringene gjelder ikke for uførepensjon.

HVEM ER VI
a A
X
DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE
Forstørre tekst:
Hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på +

Forminske tekst:
Hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på -
a A

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Vår hovedoppgave er å sørge for pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Vi ønsker å gi deg som medlem av pensjonskassen god informasjon om dine rettigheter og plikter. Som pensjonist skal du få din pensjon korrekt beregnet, og utbetalt til rett tid.

 

Din pensjonsordning i DKP er et viktig supplement til folketrygden. I vår forvaltning av fondsmidler setter vi sikkerhet foran avkastning. Som en del av fondsforvaltningen tilbyr vi også lån til våre medlemmer. Vi erkjenner at pensjon er et vanskelig fagområde, og vil gjøre vårt beste for å informere på en sakelig og lettfattelig måte. Du kan nå oss på telefon og du kan besøke oss med eller uten avtale!

 

STYRET I DKP:
Knut Magne Ore (leder), oppnevnt av bystyret
Margrethe Smith, oppnevnt av bystyret
Trond Julin, oppnevnt av bystyret
Arne Harry Kristoffersen, medlemsrepresentant
Elisabeth Schjenken Arntsen, medlemsrepresentant

 

DIREKTØR I DKP:
Eiler Helén