Tiltak i forbindelse med Koronaviruset

Eldre dame sitter i sofaen og tenker og ser bekymret ut

Pensjonskassen har innført følgende risikoreduserende tiltak: Vi oppfordrer våre medlemmer til å kontakte oss pr. telefon eller e-post. Hvis ansatte skulle bli satt i karantene eller det skulle oppstå smittetilfeller, er det igangsatt tiltak for å sikre at pensjonsutbetalingene går som normalt. Pensjonskassen følger rådene fra helsemyndighetene.

Viktig informasjon om sammenstillingsoppgaven for 2021

Eldre ektepar på strand hvor bestefar har barnebarnet på skuldrene

DKP byttet utbetalingsløsning fra 01.10.21. Som følge av dette vil pensjonsmottakerne motta to sammenstillingsoppgaver (tidl. kalt lønns- og trekkoppgaver). Den ene sammenstillingsoppgaven gir oversikt over pensjon og skatt i tidsrommet 01.01.21 – 30.09.21, den andre gir oversikt i tidsrommet 01.10.21 – 31.12.21. Skatteetaten har mottatt nødvendig informasjon fra begge utbetalingsløsningene.  

Pensjon og arbeidsinntekt

eldre drame med striehatt står i hagen og lukter på lavender

Det store antallet flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge skaper et stort press på kommunene som tar dem imot, og et akutt behov for arbeidskraft. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor gjennomført en forskriftsendring som innebærer at pensjonister som mottar pensjonistlønn, etter særskilt sats i arbeid med flyktninger fra Ukraina, ikke får avkortet offentlig AFP. […]