Økt minstepensjon fra folketrygden (NAV) kan føre til redusert tjenestepensjon

Hender som holder et hjerte med gammelt par

Er du minstepensjonist i NAV og har mottatt brev om redusert pensjonsutbetaling fra DKP? Fra 1. januar 2023 øker satsen for minstepensjon i folketrygden med 4.000 kroner pr. år. For enslige minstepensjonister med full trygdetid, født i 1953 eller tidligere, vil dette i utgangspunktet bety en merutbetaling fra NAV på kroner 333 i måneden. Minstepensjonister […]

Tiltak i forbindelse med Koronaviruset

Eldre dame sitter i sofaen og tenker og ser bekymret ut

Pensjonskassen har innført følgende risikoreduserende tiltak: Vi oppfordrer våre medlemmer til å kontakte oss pr. telefon eller e-post. Hvis ansatte skulle bli satt i karantene eller det skulle oppstå smittetilfeller, er det igangsatt tiltak for å sikre at pensjonsutbetalingene går som normalt. Pensjonskassen følger rådene fra helsemyndighetene.

Pensjon og arbeidsinntekt

eldre drame med striehatt står i hagen og lukter på lavender

Det store antallet flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge skaper et stort press på kommunene som tar dem imot, og et akutt behov for arbeidskraft. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor gjennomført en forskriftsendring som innebærer at pensjonister som mottar pensjonistlønn, etter særskilt sats i arbeid med flyktninger fra Ukraina, ikke får avkortet offentlig AFP. […]

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!