Hvordan få en god dialog med arbeidsgiver, NAV og legen om uføregrad

Snakk med legen om uføregrad, eldre dame som sitter på legekontoret

Å få riktig uføregrad er viktig for din økonomiske trygghet og livskvalitet. En god dialog med lege, arbeidsgiver og NAV er avgjørende for å sikre en rettferdig og effektiv vurdering. Her er noen tips: Før du starter: Sett deg inn i prosessen:Les om hvordan uføregrad vurderes på NAVs nettsider. https://www.nav.no/uforetrygd. Vær klar over at for å […]

Kan jeg ta med meg pensjonen min til Gran Canaria?

Ta med pensjon på ferie

Ja, er det korte svaret. Den offentlige tjenestepensjonen din kan du ta med deg dit du vil oppholde deg eller bosette deg. Tjenestepensjon er pensjonen fra dine tidligere arbeidsgivere. Vurderer du å bli solpensjonist bør du allikevel være klar over at folketrygden har strengere regler og her har vi laget en huskeliste over hva du […]

Sommeren er endelig her

Sommer, feriepenger, skatt og pensjon, dame som plukker blomster ved veikanten

Mange lurer da på feriepenger, skatt og utbetaling av pensjon i juni måned. Det er ikke feriepenger på pensjonsutbetalingene. Det betyr at du får vanlig utbetaling også i juni. Pensjonen i juni blir utbetalt 12. juni. Det er vanlig skattetrekk for AFP, alders- og etterlattepensjon i alle årets måneder bortsett fra desember. Men for uførepensjon […]

Hva med pensjonen min når jeg har permisjon?

Permisjon og pensjon, jente som sitter og leser bok i stua

En oversikt over hva du kan forvente, enten permisjonen er med eller uten lønn Full lønn, full pensjonsopptjening Hvis du har hel permisjon med full lønn, påvirkes ikke pensjonsrettighetene dine. Dette er ofte tilfellet for foreldrepermisjon hvor en eller begge foreldre kan nyte godt av full lønn i en bestemt periode. Det betyr at mens […]

Ny AFP for deg som er født i 1963 er vedtatt

Ny lov om AFP livsvarig. Eldre mann som sitter i fluktstol

Stortinget har den 12.04.2024 vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV. Vedtaket gjelder for medlemmer av Statens pensjonskasse. Det vedtas ingen felles lov for alle med offentlig AFP. Reglene for de som har kommunale og fylkeskommunale tjenestepensjonsordninger og tjenestepensjonsordninger for […]

Pensjonsforliket – enighet om endringer

Pensjonsforliket foto av stortinget i Oslo

Stortinget har vedtatt et pensjonsforlik som fører med seg flere endringer for din pensjon -tidligst fra 2026. Først må endringene vedtas i norsk lov og deretter vil kommuner og fylkeskommuner ta det inn i tariffavtalene. De som jobber i staten har en ordning som er bestemt av loven, mens du som jobber i kommune eller […]

Endring i inntektsregelverket for folketrygdberegnet AFP

Endring i inntektsregelverket for folketrygdberegnet AFP

Denne artikkelen er for deg som er født i 1962 eller tidligere og får utbetalt AFP etter folketrygdens beregningsregler. Du kan ha inntekt ved siden av AFP, men da kan pensjonen bli justert. Pensjonsgraden blir beregnet ut fra den inntekten du oppgir til oss. Dersom det er endring i inntekten er det du selv som […]

Sjekk årsoppgavene fra NAV og Pensjonskassen

Årsoppgave fra NAV og pensjonskassen. Dame som ligger på sofaen og sjekker nettbrettet mens mannen leser avisen.

Sammenstillingsoppgaven fra Pensjonskassen og årsoppgaven fra NAV er sendt ut. Disse viser hva som er utbetalt fra Pensjonskassen og NAV. Det er lurt å sjekke at informasjonen er korrekt opp mot Skattemeldingen som kommer i mars/april hvert år. Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. For å være sikker på at […]

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg en best mulig opplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler!