Om Oss

våre medarbeidere

Direktør Eiler Helén
Controller Annemarie Ranvik
Administrator kontor Hege Ebbestad
Fagleder pensjon Hanne Eliassen
Pensjonsfaglig konsulent Kari Kleven Andersen
Administrator pensjon Bente Wilkinson
Pensjonsfaglig konsulent Nena Sekej

Styret i DKP

Knut Magne Ore (leder), oppnevnt av bystyret
Margrethe Smith, oppnevnt av bystyret
Trond Julin, oppnevnt av bystyret
Arne Harry Kristoffersen, medlemsrepresentant
Elisabeth Schjenken Arntsen, medlemsrepresentant

 

arbeidsgivere tilknyttet DKP

 1. Drammen kommune
  • Drammen Eiendom KF
  • Drammensbadet KF
  • Hermansenteret Nedre Eiker KF
 2. Drammen Fjernvarme AS
 3. Drammen Kino AS
 4. Glitrevannverket IKS
 5. Drammensregionens Brannvesen IKS
 6. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
 7. Sør-Øst 110 IKS
 8. Drammensregionens interkommunale havnevesen IKS
 9. Drammen kirkelige Fellesråd
 10. Drammen kommunale Pensjonskasse

 

selskapsvedtekter

Selskapsvedtektene finner du her.