« Back to Glossary Index

Størrelse på pensjonen, normalt beregnet som prosent av sluttlønn.

« Back to Glossary Index