« Back to Glossary Index

Medlemstid og gjennomsnittlig deltid tar også hensyn ved fastsettelse av pensjonsgrunnlaget.

« Back to Glossary Index