« Back to Glossary Index

Gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene dine, eller av alle pensjonspoengene hvis du har er færre enn 20. Dette gjelder personer som er født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-1962 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler. Sluttpoengtallet inngår i den delen som beregnes etter gamle regler.

« Back to Glossary Index