« Back to Glossary Index

Lønn som pensjonen regnes ut fra. Pensjonsgrunnlaget ditt vil avhenge av pensjonsgivende tjenestetid og pensjonsgivende inntekt.

« Back to Glossary Index