« Back to Glossary Index

Ansettelsestid som gir opptjening av pensjon.

« Back to Glossary Index