« Back to Glossary Index

Hvis du er født i tidsrommet 1963-1970 kan du ha rett på overgangstillegg. Tillegget kan gis dersom du slutter helt i offentlig stilling mellom 62 og 67 år.

« Back to Glossary Index