« Back to Glossary Index

Et beløp som brukes ved beregning av NAVs pensjoner og andre rettigheter. NAVs grunnbeløp blir justert 1. mai hvert år.

« Back to Glossary Index