« Back to Glossary Index

Justeringstall brukes til å levealder justere alderspensjonen og bruttopensjonen. NAVs delingstall divideres med 13,42.

« Back to Glossary Index