« Back to Glossary Index

Evnen til å utføre inntektsgivende arbeid. Uttrykket brukes ved beregning av uføregrad ved uførepensjon.

« Back to Glossary Index