« Back to Glossary Index

Tjenestepensjonsordning hvor arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av den ansattes lønn til alderspensjon.

« Back to Glossary Index