« Back to Glossary Index

De som er født til og med 1958 er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i alderspensjon, forutsatt visse kriterier. Årskullene 1959-1962 kan få gradert utbetaling.

« Back to Glossary Index