« Back to Glossary Index

Grunnpensjonen er ikke avhengig av tidligere inntekt, men for å få full grunnpensjon er det et krav om 40 års trygdetid.

« Back to Glossary Index