« Back to Glossary Index

NAVs grunnbeløp, ofte kalt G, brukes ved beregning av NAVs pensjoner og andre rettigheter. Tallet blir justert 1. mai hvert år.

« Back to Glossary Index