« Back to Glossary Index

Hvis du har lav eller ingen opptjent inntektspensjon, får du utbetalt garantipensjon fra NAV.

« Back to Glossary Index