« Back to Glossary Index

Når du starter uttak av pensjon, gjenspeiler forholdstallet forventet gjenstående levealder for ditt årskull. For personer født mellom 1954 og 1962 skjer levealderjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.

« Back to Glossary Index