« Back to Glossary Index

Bruttopensjon blir beregnet på bakgrunn av medlemskap i pensjonsordningen før det eventuelt samordnes med NAV og andre samordningspliktige ytelser.

« Back to Glossary Index