« Back to Glossary Index

Hvis du ikke har rett på AFP, kan du få betinget tjenestepensjon. Dette gjelder blant annet dersom du blir helt ufør, eller slutter i jobb før du er 62 år.

« Back to Glossary Index