« Back to Glossary Index

Basispensjon er det som danner grunnlaget for beregning av alderspensjonen fra NAV.

« Back to Glossary Index