« Back to Glossary Index

Barnetillegg kan gis til alders- eller uførepensjonister som forsørger barn under 18 år.

« Back to Glossary Index