« Back to Glossary Index

(85-års reglen). Hvis summen av alder og opptjeningstid er 85 år eller mer, kan du ta ut alderspensjonen tre år før aldersgrensen.

« Back to Glossary Index