« Back to Glossary Index

Den perioden du har vært medlem av pensjonsordningen. Dette er vanligvis være den tiden du har jobbet i en stilling i offentlig sektor, og betalt medlemspremie. For å få full opptjening må du ha en total medlemstid i offentlig sektor på 30 år eller mer.

« Back to Glossary Index