« Back to Glossary Index

Hvis du er født i 1963-1967, og har hatt opptjening før 2011, kan du ha krav på et 2011-tillegg til pensjonen fra bruttordningen.

« Back to Glossary Index