« Back to Glossary Index

Tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosentandel av sluttlønnen.

« Back to Glossary Index