« Back to Glossary Index

Dette er det maksimumsbeløpet du kan tjene uten at vi reduserer AFP beregnet etter reglene i folketrygden.

« Back to Glossary Index