« Back to Glossary Index

Fordeling av din samlede pensjon mellom NAV og offentlige tjenestepensjonsordninger. Pensjon fra NAV betales fullt ut, mens offentlig tjenestepensjon skal reduseres i tråd med samordningsloven.

« Back to Glossary Index