« Back to Glossary Index

Samordningsfordeler benyttes ved at 2 prosent av folketrygdens pensjonsbeholdning holdes utenfor samordningen. Det utbetales også et beløp på 2,5 G dividert med folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet, justert etter tjenestetid og stillingsandel.

« Back to Glossary Index