« Back to Glossary Index

Tjenestepensjonen (bruttopensjonen) reduseres med et samordningsfradrag på inntil 75 prosent av grunnbeløpet på grunn av opptjening.

« Back to Glossary Index