« Back to Glossary Index

Opptjente pensjonsrettigheter blir regulert hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Reguleringen tar utgangspunkt i et gjennomsnitt av lønnsveksten i samfunnet.

« Back to Glossary Index