« Back to Glossary Index

Faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon.

« Back to Glossary Index