« Back to Glossary Index

Forsikring som sikrer en månedlig utbetaling av pensjons over flere år.

« Back to Glossary Index