« Back to Glossary Index

Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Tjenestepensjon med medfølgende minimumskrav som bedrifter er pålagt å ha/følge.

« Back to Glossary Index