« Back to Glossary Index

Hvis du har vært medlem av pensjonsordningen tidligere, i minst 3 år, kan du ha tjent opp pensjonsrettigheter til din fremtidige pensjon.

« Back to Glossary Index